หมวดหมู่: ข่าวสังคม

POSTER Regional Boot Camps 2019

ขอเชิญร่วมสมัครเข้าค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย 2019 

       เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ Food Factor บริษัทในเครือบุญรอด ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาทุกสาขาวิชา และอาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการด้านอาหาร เกษตรกร ที่สนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร สมัครเข้าร่วม ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย 2019 : นวัตกรรมของวัตถุดิบท้องถิ่นและโปรตีนแห่งอนาคต (Thailand Food Innovation - Regional Boot Camps 2019 : Local Ingredient & Future Protein Innovation) พิเศษ! เพื่อร่วมเรียนรู้การแสวงหาโอกาสด้านนวัตกรรมอาหาร และการสร้างคุณค่าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ สมัครเข้าร่วมได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ภูมิภาคใดของประเทศ ตั้งแต่วันนี้ - 13 ส.ค. 62 ประกาศผลวันที่ 19 ส.ค. 62 ขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกภาคละ 150 ท่านเท่านั้น สมัครได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/6LV9MUiXrL1SSqH59 ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: FI Innovation Contest (fb.com/Foodinnopolisinnovationcontest)

aom127

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!