หมวดหมู่: ข่าวสังคม

 BEM จดกจกรรมวนแม พาแมเทยว ชวนชมชา พาชมสวน

BEM จัดกิจกรรมวันแม่ พาแม่เที่ยว ชวนชิมชา พาชมสวน

       บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จัดกิจกรรม ‘พาแม่เที่ยว ชวนชิมชา พาชมสวน’ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โดยนำผู้ใช้บริการทางพิเศษ 15 ครอบครัว กราบสักการะพระพุทธเทวราชปฏิมากร ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ ร้อยพวงมาลัย เพื่อมอบและบอกรักคุณแม่ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ เมื่อเร็วๆ นี้

aom491 

         

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!